LD21155: Người phụ nữ bất hạnh nuôi mẹ già và em gái nhiễm chất độc da cam

Bà Ngô Thị Thoa (54 tuổi) - em gái bà Ngô Thị Dung ở thôn Linh Thanh, xã Thuần Thành (huyện Thái Thụy, Thái Bình) là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ảnh: T.D
Bà Ngô Thị Thoa (54 tuổi) - em gái bà Ngô Thị Dung ở thôn Linh Thanh, xã Thuần Thành (huyện Thái Thụy, Thái Bình) là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ảnh: T.D
Bà Ngô Thị Thoa (54 tuổi) - em gái bà Ngô Thị Dung ở thôn Linh Thanh, xã Thuần Thành (huyện Thái Thụy, Thái Bình) là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ảnh: T.D
Lên top