LD2110: Bố mất, mẹ bị ung thư, hai chị em có nguy cơ phải bỏ học

Hai cháu Nguyễn Thị Hồng Tươi và Nguyễn Thị Hồng Lụa. Ảnh: PV
Hai cháu Nguyễn Thị Hồng Tươi và Nguyễn Thị Hồng Lụa. Ảnh: PV
Hai cháu Nguyễn Thị Hồng Tươi và Nguyễn Thị Hồng Lụa. Ảnh: PV
Lên top