LD2109: Cậu bé mồ côi sống bơ vơ nơi rẻo cao, mót sắn ăn từng bữa

Em Đặng Văn Khuyên rất cần được giúp đỡ.
Em Đặng Văn Khuyên rất cần được giúp đỡ.
Em Đặng Văn Khuyên rất cần được giúp đỡ.
Lên top