LD2105: Vợ bị bệnh Basedow nuôi con bị teo não, chồng tai biến

Mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp nhưng chị Thủy vẫn phải lao lực, chăm sóc cho chồng con.
Mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp nhưng chị Thủy vẫn phải lao lực, chăm sóc cho chồng con.
Mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp nhưng chị Thủy vẫn phải lao lực, chăm sóc cho chồng con.
Lên top