LD2103: Không tiền điều trị, 19 năm chống chọi với căn bệnh HIV

Gia đình bất lực nhìn Phi chống chọi cùng bệnh tật.

Ảnh: MỸ HUYỀN
Gia đình bất lực nhìn Phi chống chọi cùng bệnh tật. Ảnh: MỸ HUYỀN
Gia đình bất lực nhìn Phi chống chọi cùng bệnh tật. Ảnh: MỸ HUYỀN
Lên top