LD2102: Lời khẩn cầu của vợ chồng thợ mỏ nghèo

Cháu Từ Đức Tuấn với thân thể đang bị lở loét.Ảnh: PV
Cháu Từ Đức Tuấn với thân thể đang bị lở loét.Ảnh: PV
Cháu Từ Đức Tuấn với thân thể đang bị lở loét.Ảnh: PV
Lên top