LD2097: Người đàn ông bị tai nạn lao động cần giúp đỡ

Anh Hà Văn Cường chỉ còn một chân trái bị bỏng nặng đang tiếp tục điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: NVT
Anh Hà Văn Cường chỉ còn một chân trái bị bỏng nặng đang tiếp tục điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: NVT
Anh Hà Văn Cường chỉ còn một chân trái bị bỏng nặng đang tiếp tục điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: NVT
Lên top