LD2094: Gia cảnh tột cùng đau thương của chị Cao Thị Mai

Anh Lê Ngọc Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: GĐCC
Anh Lê Ngọc Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: GĐCC
Anh Lê Ngọc Anh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: GĐCC
Lên top