LD2087: Nam sinh 14 tuổi côi cút vì mồ côi cha mẹ

Đại diện LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh, Hội doanh nghiệp thị xã và các cơ quan đơn vị đến thăm hỏi tặng quà cho cháu Hưng.
Đại diện LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh, Hội doanh nghiệp thị xã và các cơ quan đơn vị đến thăm hỏi tặng quà cho cháu Hưng.
Đại diện LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh, Hội doanh nghiệp thị xã và các cơ quan đơn vị đến thăm hỏi tặng quà cho cháu Hưng.
Lên top