LD2077: Gia đình khánh kiệt, 3 con thơ nheo nhóc cần giúp đỡ

Anh Trần Văn Huy bị bỏng nặng do tại nạn sập lò hơi nung gạch men tại Hải Dương rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Anh Trần Văn Huy bị bỏng nặng do tại nạn sập lò hơi nung gạch men tại Hải Dương rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Anh Trần Văn Huy bị bỏng nặng do tại nạn sập lò hơi nung gạch men tại Hải Dương rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: GĐCC
Lên top