LD2076: Nam sinh nghèo mong có cơ hội sống để được đến trường

Nguyễn Văn Tuê hôn mê trên giường bệnh. Ảnh: PV
Nguyễn Văn Tuê hôn mê trên giường bệnh. Ảnh: PV
Nguyễn Văn Tuê hôn mê trên giường bệnh. Ảnh: PV
Lên top