LD2075: Xót xa người phụ nữ xuất huyết não không tiền chữa bệnh

Chị Nguyễn Thị Miên nằm bất động, sống thực vật tại nhà. Ảnh: TRỌNG THANH
Chị Nguyễn Thị Miên nằm bất động, sống thực vật tại nhà. Ảnh: TRỌNG THANH
Chị Nguyễn Thị Miên nằm bất động, sống thực vật tại nhà. Ảnh: TRỌNG THANH
Lên top