LD2071: Éo le bé gái lớp 6 mắc bệnh hiểm ác

Cháu Nguyễn Thị Kim Ngân bị bệnh bướu
ác tính giai đoạn III đang điều trị hóa chất.

Ảnh: THÀNH NHÂN
Cháu Nguyễn Thị Kim Ngân bị bệnh bướu ác tính giai đoạn III đang điều trị hóa chất. Ảnh: THÀNH NHÂN
Cháu Nguyễn Thị Kim Ngân bị bệnh bướu ác tính giai đoạn III đang điều trị hóa chất. Ảnh: THÀNH NHÂN
Lên top