LD2069: Vợ chồng nghèo mắc bạo bệnh, hai con sắp phải bỏ học

Những lúc bố mẹ nằm viện, hai cháu Trang và Dịu phải nghỉ học để chăm sóc. Ảnh: PV
Những lúc bố mẹ nằm viện, hai cháu Trang và Dịu phải nghỉ học để chăm sóc. Ảnh: PV
Những lúc bố mẹ nằm viện, hai cháu Trang và Dịu phải nghỉ học để chăm sóc. Ảnh: PV
Lên top