LD2068: Gia cảnh bi đát của người phụ nữ tật nguyền

Bà Trần Thị Lài và hai mẹ con chị Láng trước căn nhà tình thương đã xuống cấp, hư hỏng.
Bà Trần Thị Lài và hai mẹ con chị Láng trước căn nhà tình thương đã xuống cấp, hư hỏng.
Bà Trần Thị Lài và hai mẹ con chị Láng trước căn nhà tình thương đã xuống cấp, hư hỏng.
Lên top