LD2065: Ông bà già yếu nuôi cháu nhỏ mồ côi, tàn tật

Vợ chồng ông Trần Văn Thuật và 2 cháu nhỏ tàn tật.
Vợ chồng ông Trần Văn Thuật và 2 cháu nhỏ tàn tật.
Vợ chồng ông Trần Văn Thuật và 2 cháu nhỏ tàn tật.
Lên top