LD2060: Người đàn ông nuôi vợ tai biến, 2 con tật nguyền

Hai người con bị tật nguyền, câm điếc của vợ chồng anh Lộc. Ảnh: TK
Hai người con bị tật nguyền, câm điếc của vợ chồng anh Lộc. Ảnh: TK
Hai người con bị tật nguyền, câm điếc của vợ chồng anh Lộc. Ảnh: TK
Lên top