LD2059: Gia cảnh éo le của một phụ nữ bị ung thư

Chị Trần Thị Thùy Trang đang điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa - BV Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG THANH
Chị Trần Thị Thùy Trang đang điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa - BV Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG THANH
Chị Trần Thị Thùy Trang đang điều trị tại Khoa Ngoại tiêu hóa - BV Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG THANH
Lên top