LD2058: Nạn nhân duy nhất còn sống cần được cứu giúp

Người dân xót thương gia đình anh Nguyễn Văn Thủy có tới 3 người chết vì tai nạn. Ảnh: PV
Người dân xót thương gia đình anh Nguyễn Văn Thủy có tới 3 người chết vì tai nạn. Ảnh: PV
Người dân xót thương gia đình anh Nguyễn Văn Thủy có tới 3 người chết vì tai nạn. Ảnh: PV
Lên top