LD2054: 2 con cùng bị bệnh về máu, gia đình khánh kiệt

Bé Tô Thị Thanh Hương (11 tuổi) và bé Tô Minh Nguyễn (9 tuổi) đều mắc căn bệnh “máu tan”.
Bé Tô Thị Thanh Hương (11 tuổi) và bé Tô Minh Nguyễn (9 tuổi) đều mắc căn bệnh “máu tan”.
Bé Tô Thị Thanh Hương (11 tuổi) và bé Tô Minh Nguyễn (9 tuổi) đều mắc căn bệnh “máu tan”.
Lên top