LD2047: Cô bé mồ côi nuôi ước mơ vào đại học

Em Ngọc Trâm hái rau để bán thêm nuôi giấc mơ con chữ. Ảnh: H.V.T
Em Ngọc Trâm hái rau để bán thêm nuôi giấc mơ con chữ. Ảnh: H.V.T
Em Ngọc Trâm hái rau để bán thêm nuôi giấc mơ con chữ. Ảnh: H.V.T
Lên top