LD2027: Con bỏng nặng, mẹ đơn thân bất lực nhìn con đau đớn!

Hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Hải Nam.
Hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Hải Nam.
Hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Hải Nam.
Lên top