LD2019: Chồng mất, vợ nhọc nhằn nuôi 3 con nhỏ

Anh Bảo mất để lại những đứa con thơ dại, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN LONG
Anh Bảo mất để lại những đứa con thơ dại, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN LONG
Anh Bảo mất để lại những đứa con thơ dại, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN LONG
Lên top