LD2008: Người công nhân bị tai nạn nửa năm chưa tỉnh, cần giúp đỡ

Anh Bùi Văn Thương không có tiền chữa trị nên gia đình đưa về nhà. Ảnh: P.V
Anh Bùi Văn Thương không có tiền chữa trị nên gia đình đưa về nhà. Ảnh: P.V
Anh Bùi Văn Thương không có tiền chữa trị nên gia đình đưa về nhà. Ảnh: P.V
Lên top