LD200146: Vợ chồng nghèo có nguy cơ mù loà nuôi 2 con thơ dại

Hai vợ chồng chị Đặng Thị Thanh, anh Lâm Đình Biên. Ảnh: NVCC
Hai vợ chồng chị Đặng Thị Thanh, anh Lâm Đình Biên. Ảnh: NVCC
Hai vợ chồng chị Đặng Thị Thanh, anh Lâm Đình Biên. Ảnh: NVCC
Lên top