LD1999: Cùng quẫn gia đình có 3 con mắc bệnh máu khó đông

Ba con trai của chị Lê Thị Ngọc Tuyết đều mắc bệnh máu khó đông, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: PV
Ba con trai của chị Lê Thị Ngọc Tuyết đều mắc bệnh máu khó đông, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: PV
Ba con trai của chị Lê Thị Ngọc Tuyết đều mắc bệnh máu khó đông, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: PV
Lên top