LD1987: Khó khăn chất chồng với người đàn ông ung thư vòm họng

Hoàn cảnh ông Nguyễn Bá Quất đang cần rất sự giúp đỡ. Ảnh: PV
Hoàn cảnh ông Nguyễn Bá Quất đang cần rất sự giúp đỡ. Ảnh: PV
Hoàn cảnh ông Nguyễn Bá Quất đang cần rất sự giúp đỡ. Ảnh: PV
Lên top