LD1984: Gia cảnh khó khăn của cô giáo mầm non có con bị u não ác tính

Anh Hải và cháu Bảo tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: P.Đ
Anh Hải và cháu Bảo tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: P.Đ
Anh Hải và cháu Bảo tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: P.Đ
Lên top