LD1978: Xót xa người cựu chiến binh chống chọi với ung thư phổi

Ông Vũ Xuân Lợi đang được điều trị ở Khoa Xạ 5, Bệnh viện K Hà Nội.
Ông Vũ Xuân Lợi đang được điều trị ở Khoa Xạ 5, Bệnh viện K Hà Nội.
Ông Vũ Xuân Lợi đang được điều trị ở Khoa Xạ 5, Bệnh viện K Hà Nội.
Lên top