LD1763: Thương bé 13 tuổi nghỉ học giữa chừng vì bệnh ác tính