Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LD1736: Đắng chát nhìn cảnh cầm sổ đỏ đưa con đi viện