LD17128: Hãy chắp cánh ước mơ của nam sinh Đại học Thủy lợi mắc bệnh ung thư máu