LD1689: Lên chăm vợ bệnh ung thư, chồng bị tai nạn giao thông

Chị Nguyễn Thị Kim Trọng đang được truyền huyết tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM
Chị Nguyễn Thị Kim Trọng đang được truyền huyết tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM
Chị Nguyễn Thị Kim Trọng đang được truyền huyết tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM
Lên top