Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD16118: Bức tâm thư từ vùng lũ của chàng trai trẻ phải ngồi xe lăn