LD16117: Mẹ tâm thần, bố bỏ rơi, cuộc sống vô cùng khó khăn của cô sinh viên ngành Luật