LD16114: Hộ nghèo lâm thảm cảnh khi con trai duy nhất bị tai nạn giao thông nguy kịch