Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD16113: Người mẹ nghèo mong cho con có một trái tim khoẻ mạnh