LD16111: Người phụ nữ nuốt nước mắt, còng đôi lưng 30 năm nuôi chồng và con điên dại