Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD16110: Mẹ bị ung thư chạy từng đồng để cứu con trai