Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD16107: Đau thương! Con qua đời, bố mẹ bệnh tật không thể dự đám tang