LD16102: Xót lòng cảnh cháu bé bị bệnh bại não nguy kịch vì không có tiền chữa trị