LD16101: Xót xa người bán hủ tiếu bị nước lèo đổ bỏng toàn thân