LD 22001: Xin cứu một gia đình trong cơn bĩ cực

Bố của Lan thời gian còn chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: CTV
Bố của Lan thời gian còn chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: CTV
Bố của Lan thời gian còn chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: CTV
Lên top