LD 21229: Bố ung thư, bé trai xương thủy tinh 8 lần gãy chân cầu cứu

Dãy số với 15 chữ số, đọc 3 lần là bé Nguyễn Quang Triều (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhớ vanh vách, không cần nhìn vào bảng. Ảnh: Minh Lý
Dãy số với 15 chữ số, đọc 3 lần là bé Nguyễn Quang Triều (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhớ vanh vách, không cần nhìn vào bảng. Ảnh: Minh Lý
Dãy số với 15 chữ số, đọc 3 lần là bé Nguyễn Quang Triều (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhớ vanh vách, không cần nhìn vào bảng. Ảnh: Minh Lý
Lên top