LD 21213: Cuộc đời cơ cực của người đàn ông tật nguyền

Ông Hoàng Văn Dự với những khó khăn, lo toan cho cuộc sống. Ảnh: H.L
Ông Hoàng Văn Dự với những khó khăn, lo toan cho cuộc sống. Ảnh: H.L
Ông Hoàng Văn Dự với những khó khăn, lo toan cho cuộc sống. Ảnh: H.L
Lên top