LD 21206: Con mong một đôi mắt sáng để đến trường cùng bạn bè

Em Nguyễn Thị Thảo My - học sinh lớp 2, trường Tiểu học Liên Hà, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội, tự học tại nhà. Ảnh: Tường Vân.
Em Nguyễn Thị Thảo My - học sinh lớp 2, trường Tiểu học Liên Hà, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội, tự học tại nhà. Ảnh: Tường Vân.
Em Nguyễn Thị Thảo My - học sinh lớp 2, trường Tiểu học Liên Hà, Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội, tự học tại nhà. Ảnh: Tường Vân.
Lên top