LD 21189: Ước mơ của cô bé nuôi tóc dài tặng mẹ bị bệnh hiểm nghèo

Mái tóc bé Nu được tiếp tục nuôi dài sau khi cắt lần 1. Ảnh: N. Phương.
Mái tóc bé Nu được tiếp tục nuôi dài sau khi cắt lần 1. Ảnh: N. Phương.
Mái tóc bé Nu được tiếp tục nuôi dài sau khi cắt lần 1. Ảnh: N. Phương.
Lên top