LD 21181: Cám cảnh cụ già 77 tuổi nuôi hai cháu nhỏ nheo nhóc

Hoàn cảnh của ông Bạn rất cần được sự chung tay cứu giúp từ cộng đồng. Ảnh: 
Lương Thiện
Hoàn cảnh của ông Bạn rất cần được sự chung tay cứu giúp từ cộng đồng. Ảnh: Lương Thiện
Hoàn cảnh của ông Bạn rất cần được sự chung tay cứu giúp từ cộng đồng. Ảnh: Lương Thiện
Lên top