LD 21167: Bố mất, mẹ bệnh hiểm nghèo, 2 con có nguy cơ thất học

Chị Tỉnh và 2 con gái. Ảnh: GĐCC
Chị Tỉnh và 2 con gái. Ảnh: GĐCC
Chị Tỉnh và 2 con gái. Ảnh: GĐCC
Lên top