LD 21154: Xót thương cụ ông gần 80 tuổi lo cho vợ và 2 con bạo bệnh

Cả gia đình 4 miệng ăn trông chờ vào ông cụ đã 80 tuổi. 
Ảnh: NVCC
Cả gia đình 4 miệng ăn trông chờ vào ông cụ đã 80 tuổi. Ảnh: NVCC
Cả gia đình 4 miệng ăn trông chờ vào ông cụ đã 80 tuổi. Ảnh: NVCC
Lên top